Ceced Slovakia

CECED čiže Conseil Europeen des Constructeurs d'Appareils Domestiques (v angličtine: European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment) je združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov založené v roku 1958 na základe iniciatívy západoeurópskych národných združení. V roku 1997 bola v Bruseli zriadená oficiálna kancelária, ktorá reprezentuje odvetvie domácich spotrebičov v mene európskych výrobcov.

Zistite viac...

Hlavná úloha riadiaceho výboru. Riadiaci výrob je tvorený z priamych členov združenia., Sú vybraní na základe návrhu členov a počet členov je stanovený podľa Stanov Združenia. Cieľom riadiaceho výboru je vybrať a predložiť také rozhodnutia, ktoré budú mať priamy alebo nepriamy prínos pre členov a nebude kolidovať s inými aktivitami združenia a členov. Bude zároveň aj predstavovať reprezentovať úlohy a ciele združenia.

Členovia Riadiaceho Výboru CECED Slovakia:

BSH Domáci spotřebiče, s.r.o. – organizačná zložka Ing. Plamen Petrov, Csc

Beko Slovakia, s.r.o. p. Roman Kantor

CS Company, s.r.o. Dr. Stefano Caponi

DeLoghi Praga, s.r.o.  Miroslav Janáč

DZ Dražice - Strojírmna, s.r.o. - p. Jaroslav Beran

Elektrolux Slovakia, s.r.o.- odštepný závod domáce spotrebiče Ing,.Martin Svoboda

Elíz - ohrievače vody, s.r.o. - p. Miroslav Elíz

Gorenje Slovakia, s.r.o. p. Zděnek Štetina 

Whirlpool Home Appliances Magyaroszágh, Kft (Indesit Company Magyarorszagh, Kft)  Ing. Vladimír Kiss

Miele, s.r.o. - p. Ondrej Orviský 

Panasonic Marketing Europe, GmbH- Org. Zložka Slovenská republika - Věra Ulrychová

Tatramat - vodné ohrievače, s.r.o. -  Ing. Peter Slavkovský

Whirlpool Slovakia, s.r.o. Ing. Vladimír Kišš

Počítadlo návštev

Dnes 6

Včera 6

Mesiac 235

Spolu 14554

Kalkulátor spotreby

Anketa

Nový energetický štítok

label_ovens_electric.png