Ceced Slovakia

CECED čiže Conseil Europeen des Constructeurs d'Appareils Domestiques (v angličtine: European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment) je združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov založené v roku 1958 na základe iniciatívy západoeurópskych národných združení. V roku 1997 bola v Bruseli zriadená oficiálna kancelária, ktorá reprezentuje odvetvie domácich spotrebičov v mene európskych výrobcov.

Zistite viac...

 

S T A N O V Y,  M A N U Á L  S Ú Ť A Ž N É H O   P R Á V A  - CECED Slovakia - Združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov - Záujmové združenie právnických osôb 

1.7.2016
Združenie implementovalo do svojej práce aj zásady férového správania združenia a to hlavne z pohľadu Súťažného práva a Prania špinavých peňazí.  Obe legislatívy sú plne akceptované na pôde združenia. Združenie pracuje v zmysle stanovených pravidiel a každý člen združenia musí súhlasiť s dodržiavaním pravidiel na všetkých zasadnutiach organizované CECED Slovakia.  Cieľom tejto implementácie je zvýšiť dôveryhodnosť združenia, jej nezávislosť a hlavne n v konaní a jednaniach s ostatnými organizáciami. 
Veríme , že táto zmena je prínosom nielen pre združenie ale aj pre samotných členov a prispieva k zníženiu riziku možného porušenia Súťažného práva.
 
Združenie vypracovalo nasledujúce dokumenty :
- Manuál súťažného práva (Slovenskom jazyku, Anglickom jazyku)
 
Všetky dokumenty sú verejne dostupné na našej web stránke.. 
 
 
Pre transparentnosť a pre fungovanie združenia sú potrebné Stanovy, ktoré riadia a nastavujú podmienky rozhodovacích procesov všetkých členov počas stretnutí a riadení a fungovaní samotného združenia.
 
Kliknutím na túto linku je dostupná verzia STANOVY ZDRUŽENIA v Slovenskom Jazyku  a Anglickom jazyku (aktívny web link bude dostupný v krátkom čase s novými verziami Stanov)
 
Tieto Stanovy CECED Slovakia boli schválené rozhodnutím Valného zhromaždenia zo dňa 26.2.2009 a aktualizované:
V Bratislave dňa 26.2.2009 Prezident: Ing. Juraj Nociar Generálny riaditeľ: Andrej Hrdlička
V Bratislave dňa 28.5.2014, Prezident Ing. Fabuš Peter, Generálny riaiditeľ: Andrej Hrdlička
V Bratislave dňa 31.5.2016, Prezident Dr. Stefano Caponi, Generálny riaditeľ: Andrej Hrdlička

Počítadlo návštev

Dnes 6

Včera 6

Mesiac 235

Spolu 14554

Kalkulátor spotreby

Anketa

Nový energetický štítok

label_ovens_electric.png